1. Rekisterinpitäjä

Koirahieronta Lissutassu
Liisa Saarto
05100 Röykkä
Puhelin: 0400-168433

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Liisa Saarto
liisa.saarto@gmail.com
0400-168433

3. Rekisterin nimi
Koirahieronta Lissutassu asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 pykälän mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde tai asiakkaan suostumus.

Lissutassun asiakasrekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat:
- asiakkaan koiran hoidon muistiinpanot ja hoitosuunnitelma
- asiakkaan laskuttaminen
- asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen meneminen koiran hoidon vuoksi
Rekisteriä ei käytetä markkinointiin, se tehdään some-kanavien kautta

5. Rekisterin tietosisältö
Lissutassun asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- asiakkaan nimitiedot
- asiakkaan koiran tiedot
- asiakkaan puhelinnumero
- asiakkaan sähköpostiosoite
- asiakkaan osoitetiedot mikäli hänen luokseen tehdään kotikäyntejä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asikakkaan tietoja kerätään häneltä itseltään hänen varatessaan aika koirahierontaan tai koirahierontakäyntien yhteydessä. Tietoja ei kerätä missään vaiheessa kolmansilta osapuolilta. Koirahieronta Lissutassun luottamuksellisuus on ehdoton. Koirahierojaa sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin ihmishierojaakin.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Koirahieronta Lissutassu ei luovuta asiakkaan tietoja tai asiakkaan koiran tietoja missään vaiheessa minkään ulkopuolisen tahon käyttöön. Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä tapauksissa, jos viranomainen näin vaatii.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Koirahieronta Lissutassun asiakasrekisteri on salasanan suojassa tietokoneessa. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Liisa Saarto. Kone säilytetään kotona suojatussa ja turvallisessa paikassa.

9. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain 26-28 pykälän mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteyttä Liisa Saartoon.

10. Tiedon korjaaminen
Asiakas voi henkilötietolain 29 pykälän mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ottamalla yhteyttä Liisa Saartoon.